Wejdź na stronę główną

Wyłączenie odpowiedzialności

Witryna internetowa Suncamp holidays oraz jej zawartość zostały opracowane z wielką starannością. Istnieje jednak możliwość, że opublikowane w tej witrynie informacje są niepełne lub zawierają małe błędy/niedociągnięcia.

Suncamp holidays wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody związane z użytkowaniem www.suncamp.pl , oraz za tymczasowe przerwy w dostępności naszego serwisu. Wyłączenie odpowiedzialności dotyczy także wszelkich bezpośrednich lub pośrednich szkód poniesionych za pośrednictwem naszego serwisu.

Suncamp holidays nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za działania i/lub niedbalstwo partnerów świadczących usługi na rzecz Suncamp holidays, ani za poprawność informacji dostarczanych przez tych partnerów.

W przypadku, gdy użytkownik witryny www.suncamp.pl zawiera umowę z Suncamp holidays, do której mają zastosowanie warunki o świadczeniu usług turystycznych, obowiązują wyłącznie te warunki.