Wejdź na stronę główną

Oświadczenie o ochronie prywatności

Twoja prywatność jest ważna dla Ciebie i dla nas. Dlatego z przyjemnością wyjaśniamy, dlaczego i w jaki sposób obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi. Uczciwość i otwartość to dla nas ważne wartości. W ten sposób chcemy budować trwałe relacje oparte na zaufaniu z naszymi klientami. Oznacza to między innymi, że szanujemy i chronimy Państwa prywatność oraz Państwa wybory. Twoje dane muszą być u nas bezpieczne i robimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało. Wszyscy nasi pracownicy podlegają surowym zasadom ochrony prywatności i są na bieżąco monitorowani pod ich kątem. Państwa dane osobowe udostępniamy osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na przykład w celu realizacji naszej umowy. Nie sprzedajemy danych osobowych osobom trzecim. Nie będziemy również wysyłać Ci wiadomości marketingowych, chyba że nas o to poproszono. Twoje dane będą wykorzystywane tylko na potrzeby optymalnego serwisu i zarządzania operacyjnego.

Chcielibyśmy, aby wiedzieli Państwo dokładnie, w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe, ale również, aby były one aktualne. W związku z tym mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i zmieniania. Oczywiście mogą nam Państwo również dać do zrozumienia, że nie wyrażają już Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych przez nas. Ponieważ dane te należą do Ciebie, możesz również poprosić nas o ich przekazanie.

Przy realizacji umowy współpracujemy oczywiście z partnerami, takimi jak właściciele kempingów i usługodawcy. Współpracujemy wyłącznie z wiarygodnymi partnerami, którzy stosują te same standardy ochrony prywatności, co my. Partnerzy ci otrzymają Państwa dane osobowe tylko wtedy, gdy będzie to naprawdę konieczne i na ściśle określonych warunkach. Upewniliśmy się, że Państwa dane osobowe są tam tak bezpieczne, jak u nas.

Sposób przetwarzania danych przez ACSI jest zgodny z nowymi przepisami europejskimi (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Udostępniając nam swoje dane osobowe lub gromadząc dane osobowe, wykorzystujemy je zgodnie z niniejszym Oświadczeniem o Prywatności. Poniższe pytania i odpowiedzi szczegółowo wyjaśniają, na czym polegają Państwa dane osobowe oraz w jaki sposób je wykorzystujemy, przetwarzamy i zabezpieczamy.

W przypadku ogólnych pytań lub skarg dotyczących niniejszego Oświadczenia o Prywatności, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: dataprotection@acsi.eu. Ze względów bezpieczeństwa urzędnik przeprowadzający spotkanie poprosi o przedstawienie dowodu tożsamości przed rozpatrzeniem wniosku.

Spis treści:

Czym są dane osobowe?

Dane te mówią coś o osobie fizycznej. Informacje te dotyczą tożsamości użytkownika, takie jak imię i nazwisko, adres i numer telefonu, a także adres IP. Dane osobowe obejmują zatem tego rodzaju dane, ale także zdjęcia profilowe, preferencje osobiste i zachowania zakupowe oraz dane finansowe.

Załącznik 1 zawiera kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać. Pliki cookie są również częścią danych osobowych. O tym, czym są pliki cookie, dlaczego z nich korzystamy i jak się z nimi obchodzimy, można przeczytać w Oświadczenie o plikach cookie.

Jakie dane gromadzimy i jak je wykorzystujemy?

W ACSI zawsze skupiamy się na kliencie. Uważamy, że jest to logiczne. Chcemy opracować dla Państwa możliwie najlepsze produkty turystyczne i w tym celu musimy nawiązać z Państwem kontakt i komunikować się z Państwem. Pomaga nam to dostarczyć dokładnie to, czego potrzebujesz.

Zbieramy lub otrzymujemy Państwa dane za pośrednictwem naszych stron internetowych, formularzy rezerwacji, aplikacji, a także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Przekazujesz nam swoje dane zakładając konto, wypełniając ankietę lub zapisując się na otrzymywanie np. biuletynów informacyjnych. Twoje dane otrzymujemy również w trakcie procesu zakupu. Przeglądając nasze strony internetowe, zbieramy pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa naszych aplikacji i stron internetowych.

Przetwarzamy dane osobowe w celu (bycia w stanie) wykonania umowy z Państwem. W ten sposób możemy zarządzać rezerwacjami i dostarczać istotnych informacji. Jeśli chcesz, będziesz otrzymywać od nas regularne wiadomości marketingowe, czy to za pomocą biuletynów informacyjnych, czy też nie. Mierzymy Twoje zadowolenie i szukamy rozwiązań, jeśli nie jesteś (całkowicie) zadowolony. W celu rozwoju naszych produktów prowadzimy statystyki. Pomaga nam to skonsolidować nasze relacje z Państwem i pozyskać nowych klientów. Analiza i badanie danych osobowych jest niezbędne dla rozwoju i konfiskaty naszych produktów i usług; krótko mówiąc, aby (jeszcze) lepiej Ci służyć.

Dzięki naszym analizom możemy wykorzystać zautomatyzowane techniki profilowania, aby poinformować Państwa o produktach i działaniach, które są dostosowane do Państwa osobistych zainteresowań i potrzeb.

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji umowy lub wewnętrznych operacji biznesowych. Zawarliśmy z tymi stronami trzecimi tak zwaną umowę o przetwarzaniu danych w celu zapewnienia, że te strony trzecie stosują te same rygorystyczne normy ochrony prywatności, co my. Państwa dane osobowe nigdy nie zostaną przez nas wystawione na sprzedaż.

Na czym przechowujemy Państwa dane?

Częściowo z korzyścią dla Państwa danych osobowych zapewniamy bezpieczne i uczciwe operacje biznesowe. Nasi pracownicy, którzy przetwarzają dane osobowe, mogą również przebywać poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i pracować dla nas lub dla naszych usługodawców. Zawarliśmy również umowę o przetwarzaniu danych z tymi stronami mającymi siedzibę poza EOG. Państwa dane są zatem tak samo bezpieczne jak dane przechowywane przez nas.

Ponieważ przesyłanie informacji przez Internet nie jest w pełni zabezpieczone, my i osoby trzecie, z którymi współpracujemy, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych przesyłanych na naszą stronę internetową. W związku z tym, każda przesyłka pozostaje na własne ryzyko.

Od czasu do czasu nasze strony internetowe i aplikacje zawierają linki do stron internetowych naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów. Jeśli podążają Państwo za linkiem do którejkolwiek z tych stron, prosimy pamiętać, że strony te mają swoje własne polityki prywatności i dlatego nie ponosimy odpowiedzialności za te polityki.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Nie przechowujemy Państwa danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których posiadamy te dane. Ma to na celu spełnienie Państwa życzeń i potrzeb lub wypełnienie naszych zobowiązań prawnych. Gdy tylko nie będziemy już potrzebować Państwa danych, zostaną one usunięte z naszych systemów lub uczynimy je anonimowymi, a Państwa tożsamość nie będzie już mogła być z nich wyprowadzona.

Dane osobowe klienta przechowujemy przez okres siedmiu lat od zakończenia stosunku pracy. Dane osobowe potencjalnych klientów, z którymi się jeszcze nie skontaktowano, będą przechowywane przez sześć miesięcy po ich zebraniu. Dane osobowe potencjalnych klientów, którzy wskazali, że chcą się z nami skontaktować, przechowywane są przez okres dwóch lat.

Jakie są Twoje prawa do prywatności?

Dla nas ważne jest, abyś miał kontrolę nad swoimi danymi osobowymi. Kontrolę tę można wykonywać, korzystając z następujących praw:

  • Prawo do informacji
  • Prawo do kontaktów z dzieckiem
  • Prawo do sprostowania
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo sprzeciwu wobec wprowadzania do obrotu i profilowania
  • Prawo do cofnięcia zgody
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do wyłączenia plików cookie
  • Prawo do składania skarg

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo bardzo starannego opracowania niniejszego serwisu, ACSI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opublikowane na jego łamach informacje lub zdjęcia. Wszystkie ceny zostały podane w EURO (€), przy czym ACSI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz do wprowadzania innych modyfikacji na stronach niniejszego serwisu.

Opublikowane na łamach niniejszego serwisu dokumenty i związane z nimi elementy graficzne mogą zawierać techniczne niedociągnięcia lub błędy drukarskie. ACSI zastrzega sobie prawo do samodzielnego lub na zlecenie kempingów wprowadzenia poprawek lub zmiany tych informacji. W przypadku zgłoszenia błędów lub nieprawidłowości redakcja ACSI dołoży wszelkich starań, aby wnieść poprawki tak szybko jak tylko to jest możliwe.

ACSI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy, które mogłyby wyniknąć z użytkowania niniejszego serwisu lub innych związanych z nim serwisów. W żadnym wypadku ACSI nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wynikowe szkody, ani za jakiekolwiek szkody powstałe w następstwie przerw w użytkowaniu, lub za utracone dane w wyniku korzystania z informacji lub dokumentów dostępnych na łamach niniejszego serwisu.

ACSI dokłada wszelkich starań, aby możliwie w jak największym stopniu zapobiegać występowaniu usterek spowodowanych technicznymi błędami. Niektóre dane lub informacje na łamach naszego serwisu mogą jednak być opracowane w plikach lub formatach zawierających wady.

Linki

Na łamach niniejszego serwisu wydanego przez ACSI znajdą Państwo linki (tzw. hiperłącza) do innych serwisów. ACSI nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe, które Państwo podadzą naszym partnerom. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi partnerzy obchodzą się z danymi osobowymi, prosimy zapoznać się z ich polityką prywatności. Nasz serwis zawiera też odsyłacze do serwisów, które są eksploatowane przez inne niż ACSI firmy. Takie linki są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych lub stanowią część płatnej kampanii reklamowej. ACSI nie ma wpływu na kształt serwisów naszych partnerów i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość.

Istnieją ponadto witryny internetowe, które zawierają odnośniki do stron internetowych naszego serwisu. Te witryny są eksploatowane przez inne niż ACSI podmioty. Dlatego też ACSI nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe pozostawione na łamach tych serwisów. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dany podmiot obchodzi się z danymi osobowymi, prosimy zapoznać się z polityką prywatności tego podmiotu.

Zmiany

Niniejsze Oświadczenie o Prywatności pochodzi z dnia 24 maja 2018 roku. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia w Statucie Prywatności będą niezwłocznie podawane do wiadomości publicznej.

Załącznik 1: Kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane

Poniżej przedstawiamy kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać. Niniejsze Oświadczenie o Prywatności wyjaśnia, dlaczego i na jakiej podstawie możemy przetwarzać te dane osobowe.

Kategoria danych osobowych Przykład
Osobiste dane identyfikacyjne Nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, podpis, nazwa użytkownika mediów społecznościowych, numer klienta, numer konta
Cechy osobowe Wiek, płeć, data urodzenia, stan cywilny, narodowość, zawód, wykształcenie, zainteresowania osobiste, działalność rekreacyjna, struktura rodziny, związki, członkostwo
Elektroniczne dane identyfikacyjne Adres IP, pliki cookie
Dane dotyczące połączeń Wychwytywanie kontaktów osobistych, telefonów, poczty elektronicznej, aplikacji, listów, zapisów rozmów dotyczących produktów i usług, zapisów dotyczących skarg i zapytań
Dane finansowe Rachunek bankowy i zachowanie płatnicze
Informacje o produktach i usługach Sprzedane produkty i usługi, udziały w produktach i usługach
Szczególne dane osobowe Dane, o których mowa w art. 9 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
Inne dane osobowe Identyfikator użytkownika i hasło, numer służby obywatelskiej, krajowy numer rejestru