Wejdź na stronę główną

Z pytaniami zadzwoń pod numer +48 (0) 228499007

Polityka prywatności

Przetwarzanie danych osobowych może stanowić istotną ingerencję w sferę prywatności jednostki, ponieważ dane te mogą zawierać delikatne informacje o danej osobie. Te tak zwane dane szczególne to wszystkie dane personalne, które dostarczają informacji na temat przekonań religijnych, światopoglądu, pochodzenia rasowego, sympatii politycznych, preferencji seksualnych lub członkostwa w związkach zawodowych. ACSI Holding BV nie dąży do zdobycia takich danych, ani do ich przetwarzania w jakiejkolwiekformie.

Goście odwiedzający witryny internetowe pod nadzorem ACSI mają prawo do prywatności oraz ochrony podanych przez nich danych osobowych. Niezależnie, czy dotyczy to zamówienia przewodnika po kempingach, czy zarezerwowania wakacji na kempingu, obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi z wielką ostrożnością. Zobowiązuje nas do tego rejestracja naszej firmy pod Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Wymagania stawiane każdej zarejestrowanej firmie pod tą ustawą dotyczą przede wszystkim zasady nie udostępniania osobom trzecim danych personalnych naszych klientów.

Zgodnie z holenderską Ustawą o Ochronie Danych Osobowych, ACSI spełniła obowiązek meldunkowy izostała zarejestrowana pod numerem m1205261 w administracji Agencji Ochrony Danych Osobowych w Hadze.

Podając odpowiedzi na następujące pytania mamy nadzieję dostarczyć Państwu jasnych informacji o sposobie, w jaki ACSI obchodzi się z Państwa danymi personalnymi.

Spis treści

Dlaczego gromadzone są informacje?

Informacje o gościach odwiedzających serwisy internetowe pod nadzorem ACSI Holding BV, zostają gromadzone w celu:

  • świadczenia jak najlepszej jakości usług w możliwie jak najkrótszym czasie,
  • jak najlepszemu dostosowaniu oferty produktów ACSI do Państwa życzeń,
  • poprawnej realizacji zamówień i rezerwacji,

Jakie informacje są gromadzone i w jakim celu?

ACSI gromadzi informacje statystyczne oraz osobiste o użytkownikach w celu świadczenia jak najlepszej jakości usług. Sposób, w jaki to się odbywa został opisany poniżej.

Statystyki

ACSI gromadzi ogólne informacje o gościach odwiedzających niniejszy serwis oraz o ich zachowaniu na jego łamach, np. najczęściej odwiedzane strony czy też sposób, w jaki goście trafiają na niniejsze strony. Dane te nie są połączone z nazwiskiem ani adresem. Celem zbierania danych statystycznych jest ulepszenie niniejszej witryny, jej nawigacji i struktury. Dane te mogą również służyć ulepszeniu możliwości znalezienia niniejszej witryny w Internecie.

Przetwarzanie danych osobowych

W celu poprawnej realizacji zamówień i rezerwacji ACSI przechowuje jedynie te dane, które zostają podane przez samych klientów na łamach niniejszego serwisu oraz na stronach internetowych naszych partnerów. Dotyczy to również innego rodzaju kontaktów z ACSI, np. w celu zamówienia broszury, dokonania rezerwacji lub otrzymania informacji. Podane nazwisko i adres mogą być wykorzystane przez ACSI w celu promocji nowych produktów lub usług. ACSI bierze jednak Państwa upodobania pod uwagę i dokłada wszelkich starań, aby nie otrzymywali Państwo informacji o produktach lub usługach, w których nie wykazali Państwo wcześniej zainteresowania.

Nie personalnych, anonimowych informacji

Pozwalamy na to, aby osoby trzecie (np. AddThis, który umożliwia dzielenie się naszą treścią przez społeczne media, Google i Criteo), zbierały anonimowe informacje, kiedy korzystasz z aplikacji tych osób. Dotyczy to nie personalnych, anonimowych informacji, które są zbierane np. przez pliki cookies (ciasteczka).

Więcej informacji o prywatności on-line oraz reklamach można znaleźć tutaj. Możesz tam także zaznaczyć, czy chcesz widzieć reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach.

Co dzieje się z Państwa danymi?

Dane osobowe podane przez samych klientów zostają wykorzystane w celu:

Co należy zrobić, jeśli nie pragną Państwo otrzymywać lub udzielić pewnych informacji?

Jeśli nie życzą sobie Państwo otrzymywania informacji o nowych produktach czy usługach, wystarczy to zaznaczyć na stronach, gdzie znajduje się prośba o podanie danych osobowych.

Każdy klient ma poza tym prawo protestu przeciw przetwarzaniu swoich danych osobowych. Mogą Państwo o tym nas powiadomić za pomocą formularza kontaktowego.

Wyłączenie odpowiedzialności

Mimo bardzo starannego opracowania niniejszego serwisu, ACSI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opublikowane na jego łamach informacje lub zdjęcia. Wszystkie ceny zostały podane w EURO (€), przy czym ACSI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oraz do wprowadzania innych modyfikacji na stronach niniejszego serwisu.

Opublikowane na łamach niniejszego serwisu dokumenty i związane z nimi elementy graficzne mogą zawierać techniczne niedociągnięcia lub błędy drukarskie. ACSI Holding BV zastrzega sobie prawo do samodzielnego lub na zlecenie kempingów wprowadzenia poprawek lub zmiany tych informacji. W przypadku zgłoszenia błędów lub nieprawidłowości redakcja ACSI dołoży wszelkich starań, aby wnieść poprawki tak szybko jak tylko to jest możliwe.

ACSI Holding BV nie ponosi żadnej odpowiedzialności za problemy, które mogłyby wyniknąć z użytkowania niniejszego serwisu lub innych związanych z nim serwisów. W żadnym wypadku ACSI Holding BV nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, pośrednie lub wynikowe szkody, ani za jakiekolwiek szkody powstałe w następstwie przerw w użytkowaniu, lub za utracone dane w wyniku korzystania z informacji lub dokumentów dostępnych na łamach niniejszego serwisu.

ACSI Holding BV dokłada wszelkich starań, aby możliwie w jak największym stopniu zapobiegać występowaniu usterek spowodowanych technicznymi błędami. Niektóre dane lub informacje na łamach naszego serwisu mogą jednak być opracowane w plikach lub formatach zawierających wady.

Linki

Na łamach niniejszego serwisu wydanego przez ACSI Holding BV znajdą Państwo linki (tzw. hiperłącza) do innych serwisów. ACSI nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe, które Państwo podadzą naszym partnerom. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób nasi partnerzy obchodzą się z danymi osobowymi, prosimy zapoznać się z ich polityką prywatności. Nasz serwis zawiera też odsyłacze do serwisów, które są eksploatowane przez inne niż ACSI Holding BV firmy. Takie linki są umieszczane wyłącznie w celach informacyjnych lub stanowią część płatnej kampanii reklamowej. ACSI Holding BV nie ma wpływu na kształt serwisów naszych partnerów i nie bierze na siebie odpowiedzialności za ich zawartość.

Istnieją ponadto witryny internetowe, które zawierają odnośniki do stron internetowych naszego serwisu. Te witryny są eksploatowane przez inne niż ACSI podmioty. Dlatego też ACSI nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek dane osobowe pozostawione na łamach tych serwisów. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób dany podmiot obchodzi się z danymi osobowymi, prosimy zapoznać się z polityką prywatności tego podmiotu.

Zmiany

ACSI zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym dokumencie. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag na temat polityki prywatności prowadzonej przez ACSI, prosimy je nam przekazać za pomocą formularza kontaktowego.

ACSI Holding BV