Wejdź na stronę główną

Ubezpieczenie na podróż

1. Podstawowe ubezpieczenie

Do ceny imprezy doliczane jest obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybraliśmy dla Państwa ubezpieczenie pakietowe w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które zawiera: koszty leczenia do państw Europy (30.000 EUR), następstw nieszczęśliwych wypadków (15000 PLN) oraz bagażu podróżnego (1000 PLN). Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest określony na podstawie umowy generalnej nr 205510 z Signal Iduna TU S.A. z zakresie OWU Standard. Ogólne warunki ubezpieczenia: OWU Bezpieczne Podróże

Razem z dokumentami podróży otrzymacie Państwo od nas potwierdzenie ubezpieczenia wraz z numerem umowy generalnej, OWU oraz numer telefonu Centrali Alarmowej w Warszawie, z którą należy się kontaktować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem KL, a w szczególności, gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego.

Dokonując rezerwacji oświadczacie Państwo w zakresie ubezpieczenia KL i NNW, że:

  • Otrzymałem/liśmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże zatwierdzone uchwałą nr 42/Z/2021 Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A z dnia 19.07.2021.
  • Ubezpieczony wyraża zgodę na udostepnienie Signal Iduna przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniobiorców (a także zwalnia lekarzy w kraju i zagranicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
  • Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do Signal Iduna Polska TU S.A. w celu realizacji umowy ubezpieczenia.

2. Dodatkowe ubezpieczenie rgh – ubezpieczenie kit bezpieczne rezerwacje

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji RGH ze 100% zwrotem przy sumie maksymalnie do 6000 PLN/osoba z uwzględnieniem nagłego zachorowania na COVID-19 zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia: OWU KIT Bezpieczne Rezerwacje. Wysokość składki ubezpieczenia jest zależna od ceny pobytu i wynosi 4,9 % ceny pobytu.

Wybierając ubezpieczenie Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje oświadczacie Państwo, że:

  • Otrzymałem/liśmy Ogólne Warunki Ubezpieczenia Koszty Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje zatwierdzone uchwałą nr 48/Z/2018 Zarządu Signal Iduna Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018, z późniejszymi zmianami.
  • Ubezpieczony wyraża zgodę na udostepnienie Signal Iduna przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniobiorców (a także zwalnia lekarzy w kraju i zagranicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
  • Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do Signal Iduna Polska TU S.A. w celu realizacji umowy ubezpieczenia.