Wejdź na stronę główną

Z pytaniami zadzwoń pod numer +48 (0) 228499007

Ubezpieczenie na podróż

1. Podstawowe ubezpieczenie

Do ceny imprezy doliczane jest obowiązkowe ubezpieczenie kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków. Wybraliśmy dla Państwa ubezpieczenie pakietowe w firmie Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., które zawiera: koszty leczenia do państw Europy (10.000 EUR), następstw nieszczęśliwych wypadków za 100% uszczerbku na zdrowiu (15000 PLN), z tytułu śmierci (15000 PLN) oraz bagażu podróżnego (1000 PLN). Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest określony na podstawie umowy generalnej nr 205510 z Signal Iduna TU S.A. z zakresie OUW Standard. Ogólne warunki ubezpieczenia: OWU Bezpieczne Podróże

Razem z dokumentami podróży otrzymacie Państwo od nas potwierdzenie ubezpieczenia wraz z numerem umowy generalnej, OWU oraz numer telefonu Centrali Alarmowej w Warszawie, z którą należy się kontaktować w razie wystąpienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem KL, a w szczególności, gdy konieczna jest hospitalizacja ubezpieczonego

2. Dodatkowe ubezpieczenie RG – ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Koszty rezygnacji z imprezy turystycznej ze 100% zwrotem przy sumie maksymalnie do 17.000 pln. Wysokość składki ubezpieczenia jest zależna od ceny imprezy i wynosi 3 % ceny imprezy turystycznej. W przypadku, gdy cena imprezy jest wyższa konieczna jest zgoda Departamentu Ubezpieczeń Turystycznych i Osoowych Biura Zarządu Signal Iduna S.A. Ogólne warunki ubezpieczenia: OWU KIT Bezpieczne Podróże